• logo2-960
Wydarzenia Międzynarodowy Festiwal

Nemzetközi fesztivál

Miasto Békéscsaba użycza miejsca międzynarodowemu festiwalowi pod nazwą Békében Békésben (W pokoju w Békés).

Samorząd MnPW Békéscsaba wraz z Organizacją Csabiańskich Słowaków i Domem Kultury Słowackiej w dniach 9–11 września 2011 zorganizował w Békéscsabie Międzynarodowy Festiwal „Békében Békésben” (W pokoju w Békés), przy dotacje, dofinansowaniu programu „Europa dla obywateli”.

 

Więcej…

9–11 września 2011

Samorząd MnPW Békéscsaba w partnerstwie z Organizacją Csabiańskich Słowaków w dniach 9–11 września 2011 organizuje Międzynarodowy Festiwal Tradycji Békében Békésben (W pokoju w Békés), przy włączeniu samorządów mniejszościowych i organizacji województwa Békés i Békéscsaby, oraz miejscowości zaprzyjaźnionych miasta Békéscsaba.

 

 

Więcej…

Wideo

...