• logo2-960
Wydarzenia Dni kontaktowe Spotkanie w Mikkeli

4 czerwca 2012 r. zostało zrealizowane nowe spotkanie branżowe, w którym obok 3-osobowej delegacji organizacji pozarządowych z Békéscsaby wziął udział także referent d. s. organizacji pozarządowych polskiego miasta zaprzyjaźnionego — Tarnowskich Gór.

 

Współpracownik samorządu fińskiego miasta zaprzyjaźnionego Mikkeli w tych krótkich ramach czasowych przygotował delegacji bogaty program. W trakcie programu delegacja w pierwszym rzędzie zapoznała się z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie inicjatyw pozarządowych i kultury.
Była możliwość odwiedzić organizację zajmującą się problemami, pomocą jednostkom cierpiącym z powodu przemocy w rodzinie, założone w r. 1999 Stowarzyszenie „Viola”. Stowarzyszenie wykonuje wielowarstwową działalność, gdyż zajmuje się jednostkami, grupami, świadczy poradnictwo, organizuje szkolenia, bierze udział w ustawodawstwie politycznym i wykonuje pracę prewencyjną.
W następstwie tego uczestnicy odwiedzili Centrum Sztuki Fotograficznej (Mikkelin Valokuvakeskus), gdzie za przewodnictwem dyrektora artystycznego uzyskali wgląd w działalność instytucji. (Pomysł stworzenia centrum wywodzi się od dyrektora artystycznego.) Głównym celem galerii jest pokazanie twórczości profesjonalnych fotografów fińskich. Zorganizowano tam już wiele międzynarodowych wystaw. W każdym roku znajdowane są nowe tematy, na przykład w 2013-tym centralnym tematem będzie gitara, a zdjęcia pokazane na wystawie zostaną wydane w formie książki.
Jako następny element programu branżowego jego uczestnicy mogli poznać działalność Dziecięcej i Młodzieżowej Szkoły Plastycznej w Mikkeli, której utrzymanie odbywa się w formie stowarzyszenia. W szkole odbywa się podstawowe szkolenie artystyczne, posiadające ustawowo regulowany, wypracowany plan nauczania. Dla spełnienia swych zadań stowarzyszenie otrzymuje dotacje państwowe. Obecnie dzieci i młodzież mogą zapoznać się ze wszystkimi dziedzinami sztuki (ceramika, grafika, malarstwo itd.). W pierwszym rzędzie do szkoły chodzą w czasie wolnym dzieci z grupy wiekowej 4-12 lat, dla nich są organizowane co roku 1-tygodniowe zajęcia letnie.
Delegacja odwiedziła Muzeum Sztuk Pięknych w Mikkeli, gdzie mogła obejrzeć wystawę Marimekko. „Marimekko” uważana za odnoszącą największe sukcesy firmę fińską zaczęła swą działalność w r. 1951, jej nazwa odzwierciedla nowoczesną „fińskość”. Ubrania i inne przedmioty dostały się do miasta dzięki wystawie wędrownej muzeum designu z Helsinek.
Jako część programu branżowego uczestnicy mogli obejrzeć wystawę lalek. Tego właśnie dnia otwarta została wystawa pod tytułem „Marionetki”.
W trakcie podróży branżowej była możliwość dłuższego porozmawiania z miejscowymi władzami samorządowymi o działalności organizacji pozarządowych.

Wideo

...