• logo2-960
Wydarzenia Dni kontaktowe Wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych z Békéscsaby i z Polski w Trenčinie

Zastępca burmistrza miasta Trenčin 16 maja 2012 r. w sali obrzędowej Ratusza przyjął delegacje przybyłe z Békéscsaby i z Tarnowskich Gór.

 

 

W trakcie niewiążącego spotkania przedstawiciele miejscowych organizacji pozarządowych działających w różnych dziedzinach (młodzieżowe, kulturalne, emeryckie itd.), oraz członkowie delegacji poprzez prezentacje przedstawili sobie nawzajem swoją działalność.
W trakcie zwiedzania zamku trenčinskiego delegację oprowadzał kierownik historycznego stowarzyszenia szermierczego Wagus. Organizacja działa przy zamku trenčinskim i w celu zwiększenia atrakcji turystycznych organizuje różne programy szermiercze i pielęgnujące tradycje. Zwłaszcza w sezonie letnim dają oni pokazy rękodzielnictwa, ale zainteresowani mogą się także zapoznać z sokolnictwem i z łucznictwem.  
Delegacja obejrzała najstarsze na Słowacji miejsce pielgrzymek, klasztor zakonu Benedyktynów założonego przez Świętego Benedykta. Obecnie miejsce to jest prowadzone przez organizację non-profit, która organizuje obozy artystyczne, oraz różne wykłady muzyczne i inne. Na skutek inicjatywy oddolnej rozpoczęła się renowacja tego historycznego miejsca, a organizacja pozarządowa nadal ma za cel uporządkowanie i rozwijanie klasztoru, jego podwórza i przylegających do niego budynków.
Była możliwość odwiedzenia Średniej Szkoły Medycznej, gdzie pani dyrektor przedstawiła szkołę i międzynarodowej sławy zespół folklorystyczny Véna, którego członkowie wywodzą się głównie spośród uczniów szkoły.
Na koniec uczestnicy odwiedzili Centrum Emerytów, która to organizacja ma siedzibę w budynku samorządu i na rzecz dzielnicy działa także jako centrum kulturalne. Poza własnymi programami organizacja umożliwia także prowadzenie różnych klubów, kursów, szkoleń artystycznych, nauczania muzyki.

Wideo

...