• logo2-960
Wydarzenia Dni kontaktowe Spotkanie delegatów miast zaprzyjaźnionych w Tarnowskich Górach

W dniach 29-31 maja 2012 r. zostało urzeczywistnione nowe spotkanie branżowe w Tarnowskich Górach.

 

 

Na spotkaniu referent samorządu miasta do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi przyjął członków delegacji węgierskiej i fińskiej. Była możliwość spotkania z kierownictwem kilku — działających w mieście — organizacji pozarządowych, które przedstawiły swe poczynania, teren swej działalności.
Uczestnicy w wieczór po przybyciu odwiedzili dwa stowarzyszenia sportowe, najpierw Klub Hokeja na Trawie, w którym profesjonalnie zajmują się tą dziedziną sportu, biorą udział w międzynarodowych zawodach. Posiadają również dorosłą drużynę męską i kobiecą.
Drugie stowarzyszenie sportowe oferuje możliwości pożytecznego spędzenia czasu wolnego, do tego zachęcają tych, którzy przyłączają się do nich. Obydwie organizacje działają w budynkach będących własnością samorządu miejskiego.
W drugim dniu spotkania na zgromadzeniu rady miasta Tarnowskie Góry powitano delegatów, po czym spotkali się oni z członkami stowarzyszenia „Falochron” pomagającego osobom uzależnionym od nałogów i ich rodzinom.
Następną stacją był pałac zakupiony przez osobę prywatną, która w celu wspomożenia jego działalności w roku 2005 powołała do życia fundację. Celem fundacji jest popularyzacja pałacu, oraz szerokie rozpowszechnianie kultury i sztuki, zwłaszcza w kręgu dzieci i młodzieży. Pałac został odnowiony ze środków własnych, oraz unijnych, po czym renesansowy budynek został udostępniony także szerokiej publiczności, prezentując ogromną kolekcję rękodzielnictwa i niezwykle wartościową bibliotekę zaopatrzoną w niepowtarzalne księgi zabytkowe.
Następnie odwiedzającym pokazano inne historyczne miejsce: otwartą w r. 1974 z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Zabytkową Kopalnię Srebra. Na piętrze działa muzeum, a na zewnątrz można obejrzeć Skansen Maszyn Parowych. Główną działalnością Stowarzyszenia jest zachowanie podziemnych i nadziemnych zabytków techniki górniczej.
W ostatni wieczór spotkania uczestnicy mogli porozmawiać z kierownictwem dwóch organizacji pozarządowych działających na płaszczyźnie socjalnej o ich działalności, sukcesach, warunkach pracy. Jedna z organizacji, niedawno powstałe stowarzyszenie udziela codziennej pomocy dzieciom wcześniakom i urodzonym z wadami rozwoju, a także ich rodzicom. Swoją działalność pełnią w całości jako wolontariusze.
Druga organizacja działa od wielu lat, i w pierwszym rzędzie udziela pomocy tym rodzicom, których dziecko cierpi na śmiertelną, lub nieuleczalną chorobę. Współpracuje ona z fachowcami — lekarzami i psychologami. Ich usługi są osiągalne nie tylko dla mieszkańców Tarnowskich Gór, ale przyjmują potrzebujących pomocy z terenu całego kraju.
Kierownictwo każdej z organizacji podkreśliło, że bardzo chętnie podejmie się współpracy z węgierskimi organizacjami pozarządowymi.

Wideo

...