• logo2-960
Wydarzenia Międzynarodowy Festiwal Międzynarodowy Festiwal Békében Békésben (W pokoju w Békés)

Miasto Békéscsaba użycza miejsca międzynarodowemu festiwalowi pod nazwą Békében Békésben (W pokoju w Békés).

Samorząd MnPW Békéscsaba wraz z Organizacją Csabiańskich Słowaków i Domem Kultury Słowackiej w dniach 9–11 września 2011 zorganizował w Békéscsabie Międzynarodowy Festiwal „Békében Békésben” (W pokoju w Békés), przy dotacje, dofinansowaniu programu „Europa dla obywateli”.

 

Trzydniowy cykl programów otworzyła uroczyście dr Csicsely Ilona, przewodnicząca Wojewódzkiego Samorządu Mniejszości Słowackiej, radna miasta.Uczestników pozdrowił także Konsul Generalny Słowacji na Węgrzech. Pośród występujących znaleźć można było polskie, słowackie, rumuńskie i węgierskie orkiestry i zespoły taneczne, które poprzez swoje znakomite produkcje ukazywały kulturę swoich narodów. Przedstawiciele słowackich i rumuńskich samorządów mniejszościowych z województwa i różnorodnych regionów kraju częstowali odwiedzających różnymi potrawami regionalnymi, a także prezentowali charakterystyczne dla poszczególnych miejscowości przedmioty użytkowe, stroje ludowe i produkty rękodzielnictwa.W organizacji i przeprowadzeniu jarmarku sztuki ludowej pomogło także Stowarzyszenie Sztuki Ludowej Województwa Békés.

W pierwszym dniu uczestnicy (węgierskie, polskie, słowackie i rumuńskie zespoły taneczne) zaprezentowali swoje programy w auli Csaba Center, po czym grupy ubrane w stroje ludowe przeszły na miejsce festiwalu za Wielkim Kościołem Ewangelickim. Wielokrotnie przystając na deptaku miejskim krótkimi produkcjami zabawiali przechodniów.W sobotę, w głównym dniu imprezy na scenie za Wielkim Kościołem Ewangelickim zaprezentowały się koła pieśni ludowej, kapele grające na cytrze i zespoły folklorystyczne, a  na ulicy Ernő Kiss został otwarty dwudniowy jarmark sztuki ludowej, z pokazami rękodzielnictwa i gastronomii, oraz z degustacjami potraw. W trakcie trzech dni pobytu występujące grupy miały okazję zapoznać się z miejscami godnymi zobaczenia w mieście, z miejscowymi organizacjami mniejszościowymi, oraz odwiedzić kąpielisko Árpáda.

 

Wideo

...